Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Ostalo

Petir izborila podršku za Hrvatsku

Na razini EU za taj program osigurano je 230 milijuna EUR-a.

Na razini EU za taj program osigurano je 230 milijuna EUR-a.

Na sjednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, održanoj u srijedu, 21. siječnja 2015. hrvatska zastupnica Marijana Petir izrazila je zadovoljstvo jer je prihvaćen njen prijedlog da se ukinu povijesni kriteriji koji su sprečavali Hrvatsku u korištenju financijskih potpora za uvođenje zdravih obroka mlijeka, voća i povrća u škole. Na razini EU za taj program osigurano je 230 milijuna EUR-a.

epp

Izvjestitelj Odbora za Program potpore za dostavu voća, povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama Marc Tarabella prihvatio je prijedlog Marijane Petir te je predloženo da se umjesto povijesnih kriterija uvedu paušalni iznosi kako bi i Hrvatska mogla koristiti novac iz tog programa. Marijana Petir je gotovo na svakoj sjednici Odbora od kada je izabrana za zastupnicu upozoravala da su postojeći kriteriji diskriminirajući za Hrvatsku kao državu i za hrvatsku djecu te je na Odboru tražila promjenu kriterija.

Europska komisija obećala joj je da će naći rješenje za Hrvatsku a sada je i Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj također prihvatio prijedlog Marijane Petir da se omogući Hrvatskoj sudjelovanje u ovom Programu. Ostaje za vidjeti kako će reagirati Vijeće u kojem sjedi i hrvatski ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina jer stav Vijeća do sada je išao u smjeru da se program na razini EU treba ukinuti i ostaviti zemljama članicama koje ga žele provoditi da ga i same financiraju, što Petir ocjenjuje nerazumnim.

petir epp

Marijana Petir je rekla da je ovaj program važan za hrvatsku djecu jer je riječ o zdravim i za njih besplatnim obrocima, a ujedno je to novo tržite za lokalne proizvođače koji su zbog nelojalne konkurencije i nedovoljnog razumijevanja Vlade dovedeni na rub propasti. Rekla je da je nužno pojednostaviti administrativne procedure kako bi se sav novac mogao iskoristiti na vrijeme. Istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije pokazalo je da 40% mladih ne konzumira dovoljno voća i povrća a čak 30% djece ne doručkuje prije odlaska u škole. Sami ti podaci dovoljan su argument da se ovaj program podupre i nastavi provoditi te da Hrvatska kao članica EU može punopravno sudjelovati u njemu.

 

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.