Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Skupština LAG-a Moslavina

Na svom području od gotovo 1.800 četvornih kilometara LAG Moslavina bio je prisutan na mnogim poznatim manifestacijama koje promoviraju taj, prirodom, kulturom i poviješću, bogati kraj.

Na svom području od gotovo 1.800 četvornih kilometara LAG Moslavina bio je prisutan na mnogim poznatim manifestacijama koje promoviraju taj, prirodom, kulturom i poviješću, bogati kraj.

U Hercegovcu je održana programska skupština Lokalne akcije grupe Moslavina, kraće LAG, utemeljenog u Garešnici 2012. godine. U ime domaćina sudionike dobro posjećene skupštine pozdravio je načelnik Općine Hercegovac Boro Bašljan.

LAG ima 75 članova iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora, a na ovoj je Skupštini u LAG primljeno još 12 novih članova. Predsjednik skupštine LAG-a Andrija Rudić, gradonačelnik Kutine, podsjetio je da povećano članstvo potvrđuje učinkovitost LAG-a u upravljanju osobito ruralnim resursima. Osjetilo se to i u detaljima izvještaja kojega je kronološki za 2014. godinu predstavila voditeljica LAG-a Anica Lenart. Posebno vrijedno je educiranje za korištenje sredstava europskih fondova. Na LAG području su tako  22 člana obrazovana za pisanje EU projekata. Održano je niz radionica i okruglih stolova za članstvo matičnog LAG-a, ali i vrlo korisni oblici suradnje sa susjednima,  primjerice LAG-om Zeleni trokut, koji djeluje na području Novske, Pakraca i Lipika. Tu su i predstavljanja LAG-a na međunarodnim sajmovima, ali i drugim oblicima okupljanja. Uspostavljena je  suradnja i sa stranim LAG-ovima; mađarskim LAG-om Alpokalja i poljskim LAG-om Dzialania, gdje su članovi LAG-a Moslavina bili na studijskom putovanju.

2601 lag u4

Na svom području od gotovo 1.800 četvornih kilometara LAG Moslavina bio je prisutan na mnogim  poznatim manifestacijama koje promoviraju taj, prirodom, kulturom i poviješću, bogati kraj. Aktivnost LAG-a Moslavina osjeća se i u najnovijem projektu, izgradnji prijemnog centra u Repušnici – popularno zvanog „Moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje“. To su samo neke naznake bogato ostvarenog prošlogodišnjeg programa.

2601 lag u2

Na skupštini je predstavljen plan i program rada, kao i financijski plan za 2015. godinu, koja bi trebala biti još aktivnija. U istoj se očekuje objava prvih LEADER natječaja iz Programa ruralnog razvoja, namijenjenih za LAG-ove i njihove nove projekte i aktivnosti.     Skupština je završena  predstavljanjem publikacije „Moslavina – potpuno iznenađenje“, a koja 5 gradova i 7 općina s  područja LAG-a ilustrativno  predstavlja na 32 stranice.

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.