Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Radni sastanak župana s predstavnicima Hrvatskih voda

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić održao je danas s predstavnicima Hrvatskih voda radni sastanak na temu :“Planirani radovi na sanacijama, rekonstrukcijama i izgradnji zaštitnih objekata za obranu od poplava u kratkom vremenskom razdoblju na području Sisačko-moslavačke županije“.

 

„Razgovarali smo o zaštiti od poplava, izgradnji određenih nasipa, mogućnostima eksploatacije šljunka te o održavanju melioracijskih kanala.Svjedoci smo da smo prošle godine zbog enormne količine oborina imali nekoliko poplava na našem području.S te strane, smatrao sam, kao župan, da je moja dužnost vidjeti što je moguće učiniti kako bi se te posljedice poplava spriječile ili ublažile.

Predstavnici Hrvatskih voda su održali jednu kvalitetnu prezentaciju te su nas upoznali s radom u 2014.godini, prezentiravši što je sve odrađeno, koji su nasipi građeni prošle godine te koja se sredstva planiraju utrošiti za obranu od poplava ove godine”, rekao je Žinić.

 

Kaže kako se posebno interesirao za područja Lekenika i Letovanića gdje su i najveći problemi. „Moje je pitanje bilo ima li izgradnja nove autoceste, koja je sada došla do Lekenika, određenih utjecaja na poplave koje su se događale na području Lekenika i Letovanića i tu smo dobili jako puno kvalitetnih rješenja i odgovora“,rekao je župan.
Dogovoreno je, kaže, i održavanje nekoliko sastanaka predstavnika Hrvatskih voda i Županije, s gradonačelnicima i načelnicima  te stanovništvom na područjima koja pogađaju poplave kako bi se vidjelo što se zajedno može učiniti.

 

Treća tema o kojoj se razgovaralo, kaže župan Žinić, bila je mogućnost eksploatacije šljunka iz korita naših rijeka.“Sukladno Zakonu o vodama ta mogućnost postoji, ali još se čeka da Ministarstvo zaštite okoliša izradi određene studije“.
„Razgovarali smo i o podizanju nivelete ceste Sisak-Popovača. Hrvatske vode imaju idejno rješenje za tu cestu i dogovoreno je da ćemo s Hrvatskim cestama organizirati sastanak kako bi mogli krenuti dalje u realizaciju tog projekta,“ kaže župan dodajući kako su u izradi i studije, koje bi trebale biti završene do kraja ove godine o izgradnji nasipa, pogotovo uz rijeku Kupu, od Siska prema Starom Farkašiću. Ti će nasipi biti financirani iz fondova Europske unije.

 

Milan Mateša, direktor Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu objasnio je kako Hrvatske vode na području naše županije imaju tri ispostave: Sisak, Kutina i Novska.

Najavio je kako je u ovoj godini planirano više od 15 milijuna kuna za izgradnju objekata za zaštitu od štetnog djelovanja voda za sve tri ispostave.U tijeku je provedba još nekih natječaja – konkretno – na Savi, u Sunjskom  Selištu, tako da se može očekivati da će ovaj iznos investicija biti i puno veći,ako ne u ovoj onda sigurno u sljedećoj godini.Uz investicije u nove, u održavanje postojećih objekata, Hrvatske vode ulažu još oko 38 mlijuna kuna kroz tri ispostave na području naše županije.

U dijelu projekata, kaže Mateša,surađuju i s Hrvatskim cestama – primjerice na projektu Popovača-Sisak te projektu na cesti Hrvatska Dubica – Jasenovac kroz Ušticu ili pak u Letovaniću gdje s Hrvatskim cestama rade zajedno na oko 800 metara obrambenog zida.

„Različitim makro i mikro zahvatima očekujemo da ćemo bitno poboljšati sigurnost obrane od poplava ovog cijelog područja“, rekao je Mateša.

 

Kad je riječ o komercijalnom vađenju šljunka, Mateša kaže kako je ta faza sada na Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te da oni daju dozvolu smije li se šljunak vaditi ili ne.

„Što se tiče vađenja šljunka za potrebe Hrvatskih voda, to možemo činiti jedino po zakonu kada je štetno djelovanje voda u tijeku“, napomenuo je Mateša.

 

 

 

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.