Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Ostalo

Hrvatskoj omogućeno sudjelovanje u programu potpore za dostavu mlijeka u školama

Zadovoljna sam jer se pokazalo da ukoliko se trudimo i zauzeto radimo, možemo uspjeti, a ovo je važan program za Hrvatsku i za djecu u hrvatskim školama.

Na Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta danas je usvojeno Izvješće kojim se otklanjaju razlozi tzv. povijesni kriteriji koji su Republici Hrvatskoj priječili sudjelovanje u korištenju  subvencija Europske unije za zdrave obroke mlijeka, voća i povrća u školama (uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama). Time je Odbor prihvatio zahtjev hrvatske zastupnice Marijane Petir koja je više puta tražila izmjenu tih za Hrvatsku i hrvatsku djecu diskriminirajućih kriterija.  Za taj je program na razini EU osigurano 230 milijuna EUR-a. Odbor šalje ovaj prijedlog na plenarnu sjednicu Parlamenta, a po usvajanju izvješća Europski parlament ući će u pregovore s Komisijom i Vijećem da i oni prihvate tu izmjenu.

epp

Za Republiku Hrvatsku je Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta za distribuciju mlijeka i mliječnih proizvoda u školama predložio iznimku u vidu određivanja paušalnog iznosa s obzirom da je Hrvatska u EU ušla prije više od godinu i pol dana. Druge države članice to pravo ostvaruju temeljem korištenja sredstava tijekom prethodnih godina u okviru prijašnjih programa opskrbe djece mlijekom i mliječnim proizvodima i objektivnih kriterija za dostavu voća i povrća koji se temelje na udjelu djece starosti od šest do deset godina.

Zastupnica Petir je od stupanja na dužnost gotovo na svakoj sjednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj upozoravala na to da su postojeći povijesni kriteriji diskriminirajući za Republiku Hrvatsku i djecu u hrvatskim školama te je uporno tražila njihovu promjenu. Dosad je Petir već dobila potporu Europske komisije koja joj je obećala da će za Republiku Hrvatsku naći rješenje, a izglasavanjem ovog Izvješća, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta prihvatio je njezin prijedlog da se Hrvatskoj, kao punopravnoj članici EU, omogući sudjelovanje u tom Programu.

„Zadovoljna sam jer se pokazalo da ukoliko se trudimo i zauzeto radimo, možemo uspjeti, a ovo je važan program za Hrvatsku i za djecu u hrvatskim školama. Prihvaćanjem Izvješća u kojem je navedeno izuzeće za Hrvatsku od tzv. povijesnih kriterija, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta odaslao je jasnu poruku Komisiji i Vijeću da se Hrvatsku ne smije diskriminirati, te se nadam da će djeca u hrvatskim školama u sklopu tog programa već slijedeće školske godine dobivati zdrave i besplatne obroke voća, povrća i mlijeka, s domaćih njiva od lokalnih proizvođača za koje će škole biti novo tržište,“ rekla je Petir.

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.