Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Komunalni otpad izvozit ćemo u druge županije, ali i plaćati više račune

Na godišnjoj razini, na području naše županije proizvede se oko 50 tisuća tona komunalnog otpada.No pitanje središnjeg odlagališta i centara za gospodarenje otpadom godinama ne uspijevamo riješiti.

U Topuskom je danas održana prezentacija Studije predizvodljivosti – Master plana za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 7 županija Panonske Hrvatske.Studiju predizvodljivosti predstavili su predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji danas nisu davali izjave za javnost.Prezentaciji su nazočili sisačko – moslavački župan Ivo Žinić sa zamjenicom Anitom Sinjeri Ibrišević te gradonačelnici i načelnici općina s područja naše županije.

„Riječ je o vrlo važnoj temi koja muči ovu županiju“, rekao je župan Žinić podsjetivši kako se pitanje odlaganja otpada „vuče“ još od 2005. godine kada je Prostornim planom trebalo predvidjeti da u našoj županiji imamo šest potencijalnih lokacija za centre za gospodarenje otpadom.

„Nažalost u tih zadnjih deset godina nismo se baš pomakli predaleko i Ministarstvo zaštite okoliša je dalo nalog za izradu Studije predizvodljivosti za gospodarenje otpadom.Ta studija je napravljena i donesen je Plan gospodarenja otpadom koji predviđa 13 lokacija za odlaganje otpada“, kaže Žinić.

„Mi kao Panonska Hrvatska i županije koje smo bile promatrane ovom studijom nismo bili zadovoljni cijelom tom pričom i s te strane, smatrao sam da sam kao župan dužan pozvati sve načelnike i gradonačelnike naše županije kako bi ih upoznali sa svime što se događalo i da oni iznesu svoje mišljenje.Možda je to malo prekasno, jer ovog trenutka mi nemamo prevelike mogućnosti promijeniti taj Plan, iako je pročelnica našeg Upravnog odjela za zaštitu okoliša u nekoliko navrata davala primjedbe na Plan koje nažalost nisu usvojene.Ministarstvo je tako donijelo Plan po kojem bi odlagalište i centri za gospodarenje otpadom bili izvan naše županije, kaže Žinić.

Iz istočnog dijela naše županije, otpad bi se prema tom Planu odlagao u mjestu Šagolje kod Nove Gradiške.Iz zapadnog dijela županije otpad bi se odlagao u Babinoj Gori kod Karlovca te najvažnij dio, gdje imamo najviše otpada – a to su gradovi Sisak i Petrinja – oni bi svoj otpad prevozili do Resnika u Zagrebu“, izvijestio je župan.

Dodao je kako je razgovarajući s čitavim nizom stručnjaka zaključio da taj Plan i nije baš najkvalitetniji jer bi se njime prosječna cijena za domaćinstvo koja sada iznosi otprilike četrdesetak kuna mjesečno, povećala otprilike tri puta.

Izgradnja predviđenih centara za gospodarenje otpadom financirat će se uglavnom sredstvima iz EU fondova.Naime, Europska unija sufinancira izgradnju ovih odlagališta sa 75% sredstava, dok bi ostatak trebale pokriti županije.

„U nekoliko navrata sam održao sastanke s kolegama županima Brodsko- posavske i Požeško-slavonske županije.Mi bismo trebali krenuti u formiranje zajedničke tvrtke za gospodarenje otpadom koja bi bila u vlasništvu ove tri županije.Projektna dokumentacija je već dobrim dijelom pripremljena i vjerujem da ćemo imati izgrađen taj centar do kraja 2018. godine.Ukoliko ne bismo imali riješen Centar za gosopdarenje otpadom do 31. prosinca 2018. morali bimso plaćati penale sukladno direktivama Europske unije.

„Kao župan, imao sam potrebu o svemu ovom informirati načelnike i gradonačelnike naše županije koji dosad nisu bili uključeni u ove aktivnosti.Ako bude potrebno, organizirat ćemo i jednu širu raspravu kako bi stanovnici naše županije znali na koji način se planira rješavati zbrinjavanje otpada“, rekao je danas u Topuskom župan Ivo Žinić.

 

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.