Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

SMŽ

Proglašene elementarne nepogode 04-poplava i 10-odron zemljišta

Više o procjeni šteta na www.smz.hr

Više o procjeni šteta na www.smz.hr

„Uslijed obilnih padalina i topljenja većih količina snijega u posljednje vrijeme došlo je do povećanja vodostaja u vodotocima i izlijevanja rijeka Kupe, Save, Une, Struga i Trebeža te retencije Mokro polje kao i voda iz oborinskih kanala i potoka, uslijed čega su poplavljeni dijelovi Općine Lekenik odnosno naselja Letovanić, Stari Brod, Žažina i Brkiševina, dijelovi Općine Jasenovac odnosno naselja Jasenovac, Uštica, Trebež, Bukovica, Puska, Krapje, Drenov Bok, Višnjica, Tanac, Košutarica i Mlaka, dijelovi Grada Petrinje te Grada Hrvatske Kostajnice, te je došlo do odrona zemljišta na području Grada Petrinje. Na osnovu prijedloga Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda župan Sisačko-moslavačke županije proglasio je elementarnu nepogodu“, priopćila je Sisačko-moslavačka županija.

Elementarna nepogoda 04 – poplava, proglašena je za područja Općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice gdje su poplave nanijele znatne štete na poljoprivrednim kulturama, stambenim, poljoprivrednim, gospodarskim i društvenim objektima te velike štete na cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi.

Za područje Grada Petrinje, gdje je uslijed oborina i topljenja velikih količina snijega došlo do velikih šteta na nerazvrstanim cestama te pojave klizišta, proglašena je i elementarna nepogoda 10 – odron zemljišta.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće – Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te da isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koje će zbirne podatke dostaviti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Procjenu štete na poljoprivrednim kulturama, stambenim, poljoprivrednim, gospodarskim i društvenim objektima te infrastrukturi, jedinice lokalne samouprave dužne su unijeti u Registar šteta u poljoprivredi, objavila je Županija na svojoj službenoj stranici www.smz.hr.

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.