Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Rad Državne geodetske uprave uz portale Katastar.hr i GeoHrvatska bliži građanima

Prostorni podaci jedni su od najvrjednijih skupova podataka kojima raspolažu tijela javne uprave

Prostorni podaci jedni su od najvrjednijih skupova podataka kojima raspolažu tijela javne uprave

Državna geodetska upravaje tijekom 2019. godine usmjerila je svoje aktivnosti na vizualizaciju prostornih podataka i njihovo približavanje široj javnosti puštanjem u rad portala Katastar.hr te portala GeoHrvatska.

Portal Katastar.hr objedinjuje servise koje je Državna geodetska uprava razvila kao odgovor na zahtjeve današnje moderne uporabe prostornih podataka. Kao podlogu sustav koristi digitalni ortofoto, topografske karte različitog mjerila i Hrvatsku osnovnu kartu na kojima se prikazuje digitalni katastarski plan.

Portal daje uvid u različite prostorne informacije na temelju trenutne lokacije, a glavni je cilj približiti već poznate informacije svim građanima na jednostavan i intuitivan način koristeći već objavljene servise razvijene od strane Državne geodetske uprave.

Portal je prilagođen prikazu i na mobilnim uređajima i koristi lokaciju na kojoj se osoba nalazi kako bi se u odnosu na tu lokaciju prikazali podaci o prostoru koje su od interesa za korisnika, informacije o najbližim katastarskim uredima, zemljišnoknjižnim odjelima, ovlaštenim geodetskim izvoditeljima, te informacije o katastarskim česticama

Pretraga podataka o katastarskim česticama je omogućena i putem adrese, te geografskog imena u slučaju da broj katastarske čestice ili informacije o katastarskoj općini u kojoj se nalazi katastarska čestica nisu poznate.

Portal na jednostavan način prikazuje podatke koji su upisani u posjedovni list za česticu koju ste odabrali klikom miša, a podaci upisani u ZK izvadak dobiju se spajanjem na mrežne stranice Uređene zemlje i One-Stop-Shop sustav (OSS-jedinstveno poslužno mjesto katastra i zemljišnih knjiga).

Spajanjem na OSS omogućena je i kupnja javnih isprava, kopije katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista ili izvadak iz Baze zemljišnih podataka bez odlaska u katastarski ured.

Ovaj portal pušten je u testni rad 11. lipnja 2019. godine, a možete mu pristupiti na adresi www.katastar.hr.

S obzirom da su prostorni podaci jedni od najvrjednijih skupova podataka kojima tijela javne vlasti raspolažu, kao i s obzirom na razvijenu svijest građana o važnosti lokacije i prostora, Državna geodetska uprava je razvila i pustila u probni rad u studenom 2019. godine i portal GeoHrvatska, a sve u cilju  postizanja što veće razine transparentnosti i dostupnosti prostornih podataka krajnjim korisnicima – građanima.

Korištenjem portala, korisnici mogu upoznati i istražiti prostor koji ih okružuje te ga samim time kvalitetnije iskoristiti. Portal je u potpunosti prilagođen prikazu na mobilnim uređajima.

Teme koje su pokrivene portalom geoHrvatska su: Kvaliteta okoline, Zemljište, Priroda oko mene, Slobodno vrijeme, Područja pod zaštitom, Onečišćenja u blizini.

Svi ovi podaci u nadležnosti su tijela javne vlasti Republike Hrvatske, a cilj je ovog portala uključiti još više prostornih informacija kako bi korisnici dobili potpuniju sliku o prostoru koji ih okružuje i zanima.

Portal možete posjetiti na adresi www.geohrvatska.hr.


 

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.