Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Uspješna 2019. godina za Općinu Sunja

Većina projekata je realizirana, čak i više od planiranoga

Općinski načelnik Grga Dragičević izrazio je zadovoljstvo 2019. godinom. Kako kaže, većina planiranih aktivnosti i projekata realizirane su, uz nekoliko njih koje nisu bile u planu za ovu godinu, ali su uspješno privedene kraju.

Istaknuvši da je u tijeku planiranje proračuna za 2020. godinu koji bi trebao biti usvojen sljedeći tjedan, izdvojio je nekoliko ključnih uspjeha za ovu, još tekuću godinu.

Za modernizaciju ulice Vladimira Nazora te nerazvrstanih cesta u naseljima Bobovac i Šaš u 2019. godini uloženo je približno 2 milijuna kuna, a i redovito su održavane brojne druge nerazvrstane ceste te je izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju poljskih puteva u šumske ceste.

Izgradnja reciklažnoga dvorišta u Sunji ide svome kraju iako je tijekom radova zbog izgradnje dvorišta na nekadašnjem divljem deponiju otpada došlo do probijanja troškovnika. Načelnik očekuje dovršetak radova ovih dana.

 

 

Tijekom 2019. nabavljena je vanjska oprema za potrebe Dječjeg vrtića ”Bambi” u vidu brojnih sprava za dječje igralište, a i u potpunosti je obnovljena kuhinja u vrtiću. S obzirom da je kapacitet vrtića malen u odnosu na potrebe stanovništva, potrebno je izgraditi veći vrtić. Za potrebe istoga ishođena je građevinska dozvola te se načelnik nada da će tijekom sljedeće godine započeti realizacija tog projekta.

Načelnik se s ponosom osvrnuo na održanu Državnu konjogojsku izložbu u  srpnju ove godine, kao i na organizaciju Državnoga natjecanja u oranju.

 

 

Osim toga, tijekom godine Općina je sudjelovala u programima poljoprivrede, gospodarstva i zaštite okoliša, te je financirala potrebe u kulturi i sportu. Također, Općina pomaže obiteljima lošijeg imovinskoga stanja kao i u nabavi knjiga za učenike te u financiranju izvannastavnih aktivnosti i prehrane učenika.

Dragičević osobito ističe rad VZO Sunja kao i pomoć u financiranju rada vatrogasaca.

 

 

Načelnik je na kraju istaknuo da je jako zadovoljan sa suradnjom s općinskim vijećnicima te da se nada i daljnjoj uspješnoj suradnji.


 

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.