Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Dan rijeke Save

Sava prima vodu iz 250 pritoka

Sava prima vodu iz 250 pritoka

Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija, četiri su države u slivu rijeke Save u kojima se 01. lipnja obilježava kao Dan rijeke Save.

Cilj ovoga obilježavanja je  promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja, važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save.

Duž svog toka od 926 kilometara, Sava sadrži cijeli spektar različitih riječnih staništa i prima vodu iz gotovo 250 pritoka! U izvorišnom dijelu je prava krška rijeka, brza, divlja i bistra, a prema ušću je sve sporija i sve zamućenija. Prolazeći kroz četiri države spaja i tri glavna grada, Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Ne povezuje ih prometno jer nije cijelim svojim tokom plovna.

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.