Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Od ovog tjedna se HZMO-u mogu predati zahtjevi za 800 kuna mjesečne naknade za starije osobe

Prve isplate u veljači 2021. godine

Prve isplate u veljači 2021. godine

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) počeo je od utorka, 15. prosinca, zaprimati zahtjeve za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe koja će iznositi 800 kuna mjesečno.

Zahtjevi će se moći predati osobno u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe koji stupa na snagu 1. siječnja 2021., osiguravaju se novčana primanja za hrvatske državljane starije od 65 godina koji nisu osigurali prihod za starost i ne ostvaruju pravo na mirovinu. Isplaćivat će se preko poslovnih banaka, a prve isplate predviđene su u veljači 2021. za siječanj 2021.

Pravo na naknadu može ostvariti hrvatski državljanin sa navršenih 65 godina života s neprekidnim prebivalištem u Hrvatskoj u trajanju od 20 godina.

Uvjeti su i da osoba nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju te da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva ne prelazi 800 kuna mjesečno.

Pravo neće moći ostvariti korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi i korisnik usluge smještaja, te osoba koja je sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Nacionalna naknada za starije osobe osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti, a ne može biti ni predmet ovrhe ili osiguranja.

Ona će se usklađivati jedanput godišnje, počevši od 1. siječnja 2022., prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, a odluku o usklađivanju donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.