Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije – psiholozi dostupni 24 sata

Psihološka pomoć uslijed potresa

Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije je otvorilo niz brojeva za telefonsku pomoć koji su uz postojeću nacionalnu Mrežu telefona Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva (otvorenu početkom pandemije) kao i mrežu za mlade Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i HPK dostupni za sve građane koji trebaju podršku, konkretan savjet, pomoć u rješenju problema te utjehu i umirenje. Psiholozi na linijama kroz razgovor i aktivno slušanje pružaju psihoedukaciju i određene intervencije koje ljudima mogu pomoći da se lakše nose sa ovom situacijom te upućuju na dodatne resurse i izvore pomoći i podrške.

Od ponedjeljka, 28.12. popodne od kada su linije aktivne do srijede, 06.01. navečer, na linije je upućeno 80ak poziva. Ljudi nam se najčešće javljaju zbog teškoća sa spavanjem, preplavljenosti neugodnim emocijama (tjeskobe, straha, tuge, očaja, ljutnje), napadaja plača, razdražljivosti, ponavljajućih misli vezanih uz potres, osjetljivosti na podražaje iz okoline (zvukove, vibracije), poteškoća sa donošenjem svakodnevnih odluka, fizičkih smetnji (bol u prsima, glavobolja, mučnina, lupanje srca) kao izbog zabrinutosti za svoje ukućane – djecu i starije roditelje. Psiholozi na telefonskim linijama mogu pomoći psihoedukacijom pa tako i normalizacijom tih reakcija, pokretanjem vlastitih snaga osoba da se nose sa teškoćama, pružanjem određenih intervencija te izradom plana djelovanja zajedno sa pozivateljem. Razgovor sa psihologom na liniji za psihološku pomoć nije psihoterapija i za nju je dovoljna indikacija iskustvo potresa s kojim se osoba teško nosi, makar od njega nije imala direktne materijalne štete, jer je potres traumatski događaj – van granica uobičajenog iskustva i posebno negativan za sve, a prethodno su naši psihološki kapaciteti oslabljeni tijekom dugotrajnog stresnog razdoblja pandemije.

Psiholozi će i dalje za sve građane biti dostupni 0-24h na broju 091 7813627 (broj za Sisačko-moslavačku županiju u Mreži telefona HPK-HPD) te od 9 do 17h na broju 098 764177, a na FB stranici možete pronaći i druge kontakte kao i savjete koji mogu koristiti u što lakšem nošenju sa trenutnom situacijom.

Kolege psiholozi su prisutni i na terenu i dalje će na teren izlaziti organizirano i koordinirano unutar organizacija koje djeluju u kriznim situacijama kao i onih koji se bave traumom, stresom i mentalnim zdravljem, a u suradnji sa gradskim društvima Crvenog križa, Centrima za socijalnu skrb, Domovima zdravlja, školama i drugim dionicima na terenu, te će biti tu i sada i u budućnosti za sve kojima je potrebna psihološka pomoć.


 

 

 

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.