Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

KULTURA

Zbirka bačvarstva i poljoprivrednih alatljika u Slovačkoj kući u Lipovljanima

U Slovačkoj etno kući u Lipovljanima nastavljena je inventarizacija, stručna obrada i fotografiranje predmeta za Zbirku bačvarstva i poljoprivrednih alatljika, koja će nakon stručne obrade biti predana Ministarstvu kulture i medija za upis u Registar nematerijalne kulturne baštine RH. Do sada je registrirano 64 predmeta od tekstila, drveta, zemlje, stakla, porculana… tiskan je katalog na hrvatskom jeziku, a slijedi tisak i njegove slovačke varijante. Tim stručnjaka je obavio obradu stotinjak drvenih predmeta i drveno-metalnih alatljika za Zbirku bačvarstva i poljoprivrednih alata. Predmeti su zatečeni u domaćinstvu to jest objektu koji je danas Slovačka etno kuća, a samo je mali dio darovan od drugih vlasnika. Zbirka se sastoji od bačvi, kaca, buradi, obručnjaka, stolarskih pila, blanja, stolarskog stola, raznim mjera za obim bačvi, dužica, čekića, bradvi, stega…

Obradu i stručni nadzor proveli su predstavnici Ministarstva kulture i medija RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine Mladena Kuhara, voditelja Odjela za etnografsku i nematerijalnu baštinu i Lidija Zrnić, više stručne savjetnice – konzervatorice.

Osim njih Matica je kao vanjsku suradnicu angažirala Slavicu Moslavac, etnologinju i dugogodišnju ravnateljicu Muzeja Moslavine Kutina, te Peru Čavara, ovlaštenog restauratora i konzevatora za drvenu građu. Obradom i registracijom ove zbirke posao nije gotov jer slijedi obrada predmeta za Sakralnu zbirku (devocionalije – kućni ormarići, skulpture svetaca, križevi, svete slike i molitvenici), kao i Zbirka tradicijskog rukotvorstva i narodnih nošnji.

Više vijesti

KULTURA

U rujnu ove godine započet će radovi istraživanja i iskapanja na arheološkom nalazištu Gradina/Turski stol u Kutini. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske ove...

KULTURA

Dvije sisačke klape – Lađarice i Kolapjani sudjelovale su ovaj vikend na jednom od najvećih klapskih festivala, Večerima dalmatinske pisme u Kaštel Kambelovcu. Na...

KULTURA

Dvije sisačke klape – Lađarice i Kolapjani, ove godine sudjeluju na jednom od najvećih klapskih festivala: Večerima dalmatinske pisme u Kaštel Kambelovcu. Na natječaju...

KULTURA

U suradnji s PULS-om “Moslavački štrk”, u Udbini je održana tradicijska međunarodna likovna kolonija “Rodu u nasljeđe“ u organizaciji SKD Prosvjeta Pododbor Udbina. „Iako...

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.