Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

EMISIJE

Smještaj djece u udomiteljske obitelji

Postanite udomitelj, informirajte se : Centar za socijalnu skrb Sisak, Ivana Meštrovića 21

Postanite udomitelj, informirajte se : Centar za socijalnu skrb Sisak, Ivana Meštrovića 21

U programu našeg radija ugostili  smo psihologinju Marijanu Mačković i socijalnu radnicu Ivanu Ivša koje čine Tim za udomiteljstvo formiran 2007. godine u Centru za socijalnu skrb Sisak.

 Centri za socijalnu skrb imaju zakonsku obavezu djecu do 7 godina života smještavati u udomiteljske obitelji, a budući se sada provodi deinstitucionalizacija ustanova u RH važno je proširiti mrežu udomitelja.

Na području koje pokriva CZSS Sisak ukupno je u udomiteljstvo za djecu uključeno 23 udomitelja, 20 (Sisak), 1 (Lekenik) i 2 (Sunja).

U Petrinji ih je 6, Novskoj 5, Glini 2, Hrvatskoj Kostajnici 1 i Kutini 11.

 Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu osigurava smještaj i skrb u zamjenskoj obitelji.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva a čine ju udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

STAMBENI PROSTOR:

Udomitelji trebaju imati višak stambenog prostora kako bi imali dovoljno prostora za svoju obitelj ali i za smještene korisnike, to je jedan od osnovnih preduvjeta za izdavanje dozvole. Prostor mora imati priključak na električnu i telefonsku mrežu, osiguranu tekuću vodu te odvodnju u objektu. Prostor mora biti jedna građevinska cjelina sa zajedničkim ulazom a broj prostorija može varirati. U jednoj sobi može biti najviše troje djece predškolske dobi ili dvoje djece školske dobi istog spola.

Prostor mora biti opremljen svim potrebnim namještajem i kućanskim aparatima koji se inače nalaze u prosječnom kućanstvu te koje neka obitelj svakodnevno koristi. Jedino na čemu inzistiramo je da moraju imati krevete sa madracima dok se sve ostalo može prilagoditi specifičnim potrebama smještenih korisnika. Madraci moraju biti novi dok i krevete mogu nabaviti polovne.

Prostor mora biti građevinski završen i uredno održavane higijene.

VRSTE UDOMITELJSTVA:

Prema potrebama korisnika   –    TRADICIONALNO – za djecu bez odgovarajuće roditeljske

skrbi

SPECIJALIZIRANO- za djecu koja značajnije odstupaju u psihofizičkom razvoju  ili za djecu sa poremećajima u ponašanju

HITNO –za djecu za koju je potrebno osigurati privremeni smještaj radi neke krizne situacije

POVREMENO – također vrsta privremenog smještaja u situacijama kada je biološkoj ili udomiteljskoj obitelji omogućiti predah radi očuvanja kapaciteta

Prema statusu udomitelja SRODNIČKO ( udomitelj je u krvnom/tazbinskom srodstvu sa djetetom) ILI NESRODNIČKO ( udomitelj nije u krvnom ili tazbinskom srodstvu sa djetetom)

 NAKNADE

Udomitelji primaju dvije vrste naknada:

NAKNADU ZA KORISNIKA – ovisi o dobi djeteta:

Djeca predškolskog uzrasta – 1.800,00 kn  ili školskog uzrasta – 2.000,00 kn

Radi specifičnih potreba naknada za korisnika može se povećati za do 20% ( npr. posebna prehrana,  tjelesno oštećenje i sl).

UDOMITELJSKA NAKNADA

Udomitelji primaju udomiteljsku naknadu za smještenog korisnika 400,00 kn po djetetu.

Svaki korisnik smještaja koji nema vlastitih prihoda ima pravo na džeparac u iznosu od 100,00 kn mjesečno.

Udomitelji koji brinu o djeci imaju pravo i na dječji doplatak ukoliko zadovoljavaju kriterije koje traži HZMO. ( dakle ako primaju dječji doplatak za svoju djecu vjerojatno će primati i dječji doplatak i za udomljenu djecu); također imaju pravo jednom godišnje na jednokratnu naknadu za kupovinu udžbenika a djeca koja moraju putovati u srednju školu izvan mjesta prebivališta imaju pravo i na naknadu troškova prijevoza.

TKO IZDAJE DOZVOLE?

Dozvole za obavljanje udomiteljstva izdaje Centar za socijalnu skrb na čijem području udomitelji imaju prijavljeno prebivalište.  Na području SMŽ-a je ukupno 6 CZSS-a koji svi zajedno sada imaju 48 udomiteljskih obitelji za djecu. ( Podaci 31.03.2015.g.) Jedino u CZSS Sisak djeluje Tim za udomiteljstvo koji je formiran 2007.g. a čine ga socijalna radnica Ivana Ivša i psihologinja Marijana Mačković. Tim djeluje za područje mjesne nadležnosti CZSS Sisak koje pokriva Grad Sisak sa pripadajućim naseljima, Općinu Lekenik, Općinu MartinskaVes i Općinu Sunja.

Dozvola se izdaje na period od 5 godina a udomitelji koji se žele nastaviti baviti udomiteljstvom dužni su prije isteka tog roka podnijeti zahtjev za obnovu dozvole. Korisnici se u neku obitelj mogu smještavati do 65 godina života ili dok udomitelji to žele a kada udomitelj navrši 65 godina života Centar ne smije odobriti smještaj drugih korisnika.

Kada jednom Centar izda dozvolu za udomiteljstvo podaci o udomitelju upisuju se u Registar udomitelja koji se vodi za područje cijele Hrvatske. To znači da bilo koji Centar iz Hrvatske može smjestiti svog korisnika u navedenu obitelj ukoliko korisnik i udomitelj pristanu na takav smještaj. VAŽNO – udomitelj ravnopravno sudjeluje u svim bitnim okolnostima vezano uz smještaj te može pitati socijalnog radnika sve što želi. S obzirom da mi imamo velik broj udomitelja možemo si dopustiti da pronađemo najbolje rješenje kako za udomitelja tako i za smještenog korisnika.

Udomiteljimaksimalno mogu brinuti o 3 korisnika tj. troje djece ako se radi o braču paru sa obitelji.

Samci mogu brinuti o maksimalno jednom djetetu.

U postupku izdavanja dozvole provodi se terenski obilazak u domu potencijalnih udomitelja, provodi se psihologijska obrada udomitelja te se prikuplja dokumentacija iz koje se utvrđuje da su udomitelji psihofizički fizički zdravi, da nisu kažnjavani te da imaju prihod za vlastito uzdržavanje. Prije završetka postupka potencijalni udomitelji prolaze obaveznu edukaciju.

 

Postanite udomitelj, informirajte se : Centar za socijalnu skrb Sisak, Ivana Meštrovića 21

Tim za udomiteljstvo: Ivana Ivša, dipl. socijalna radnica 515 723

Marijana Mačković, prof. psihologije 515 722

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.