Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Župan Ivo Žinić: Želimo opovrgnuti neistine i optužbe

Bit će pokrenuti kazneni postupci

Bit će pokrenuti kazneni postupci

Na konferenciji za novinare koja je u četvrtak, 9. srpnja 2015. godine, održana u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije, u njenom prvom dijelu župan Ivo Žinić je rekao: „Ovu smo konferenciju sazvali s ciljem kako bismo opovrgnuli čitav niz neistina i optužbi koje je Zoran Vasić, predsjednik Županijskog odbora SDP-a iznio na konferenciji za novinare održanoj 9. lipnja.

Kao prvo moram istaknuti kako smo održali svoju riječ koju smo i dali u kampanji, te je prvi potez mene kao župana bilo ukidanje „marionetskih“ savjeta koje je bivša županica osnovala isključivo sa svrhom manipuliranja te održavanja političkog mira, a što je svesrdno podržao i tadašnji pročelnik u UO za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo SMŽ, a sada predsjednik ŽO SDP-a, Zoran Vasić. Moram napomenuti kako me ne smetaju, niti su me ikada smetali savjetnici kao ljudi i kao županijski vijećnici već isključivo kao izmišljeni savjetnici točnije izmišljeno političko tijelo.

Gosp. Zoran Vasić je od listopada 2005. godine zaposlen u Županiji na radnom mjestu stručnog suradnika u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, a potom do studenog 2009. godine obnašao dužnost predstojnika Kabineta biše županice Marine Lovrić Merzel. Po prestanku ove dužnosti postao je v.d. pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Od 2011. obnašao je dužnost zamjenskog zastupnika u Saboru RH i to upravu umjesto bivše županice Marine Lovrić Merzel.
Obzirom na sve navedene dužnosti koje je obnašao gosp. Vasić u razdoblju od 2005. godine pa do uhićenja bivše županice 01. travnja 2014.g. začuđuje spoznaja kako tek sad izražava sumnju u pojavu „političke korupcije“ u Skupštini vezano za podršku dvojice vijećnika koju je naša Domoljubna koalicija ostvarila na posljednjoj sjednici Skupštine.
Postavlja se pitanje „tko o čemu, Zoran Vasić o političkoj korupciji“?
Javno bih postavio pitanje gosp. Vasiću zašto sve ove godine ni jednom riječju nije spomenu pojavu „političke korupcije“ u Skupštini SMŽ, a koja je bila evidentna? Kako to da nije uočio pojavu 22 savjetnika bivše županice od kojih su 17 gle čuda bili vijećnici pomoću kojih je ostvarivala prevlast u Skupštini prilikom izglasavanja suspektnih odluka.
Kako to da od 2009.g. pa nadalje kao istaknuti dužnosnik SDP-a nije niti jednom postavio pitanje čemu služe ti savjetnici, tko ih plaća, kako pišu izvješća o radu i kome ih podnose. Nije moguće da od 2009.g. pa do 2014.g. gosp. Vasić nije osjetio smrad političke korupcije u filmu dobro režiranom od strane bivše županice u kome su najbitniju ulogu igrali savjetnici-vijećnici.
Kako bi sada, vidi čuda, odjednom gosp. Vasiću proradila sva osjetila, te ukazuje na sumnju u političku korupciju, koje u ovom slučaju naravno nema.
Principijelnosti radi, kao župan sam dao nalog da se bez iznimke tuže svi savjetnici (njih 22) i tužbe podnesu nadležnom sudu. Nije bilo nikakvih izuzetaka uključujući i dva vijećnika koji su na posljednjoj sjednici Skupštine glasali za prijedlog naše koalicije. Pa o kakvoj se to onda sumnji na političku korupciju radi ako su svi bivši savjetnici tuženi radi povrata isplaćenih savjetničkih naknada? Ne radi se o nikakvoj fiktivnoj i neozbiljnoj tužbi, već o tužbama baziranim na utvrđenim činjenicama i iskazima stručnih osoba-zaposlenika Županije.
Gosp. Vasića pozivam da osvježi pamćenje i zapita sam sebe zašto je šutio punih pet godina na eklatantan primjer političke korupcije u režiji Marine Lovrić Merzel i njenih savjetnika-vijećnika, te javnosti odgovori na ovo pitanje.
Priče kako je isplatu obustavio Zdenko Vahovec kao tadašnji zamjenik županice Lovrić su besmislene jer on nije donio nikakvo rješenje o ukidanju savjetnika već te naknade samo nisu isplaćene, a zbog čega sada županija snosi još veću štetu jer je bivši savjetnici županice Lovrić traže ne samo za glavnicu već i kamatu.
Gosp. Vahovec, do današnjeg dana nije odgovorio javnosti iz kojih razloga nije donio Odluku kojom se ukidaju Savjeti? Imao je vremena punih sedam mjeseci to učiniti, ali nije. Da li Vas je možda bilo strah gosp, Vahovec pritvorene županice. Odgovorite već jednom na to krucijalno pitanje. Prije odgovora nije moralno da Vi izražavate bilo kakvu sumnju u političku korupciju, jer nemate moralni legitimitet o istoj govoriti.
Također odgovorite na pitanje što je sa 7,5 milijuna nenamjenski potrošenih novčanih sredstva namijenjenih izgradnji OŠ u Popovači?
Kada je riječ o smanjenju plaća, podsjetit ću vas kako je plaća župana dva puta smanjivana. Prvi puta odmah po preuzimanju dužnosti za 18,80% , a ovim zadnjim smanjenjem plaće za dodatnih 11,07% što ukupno čini smanjenje od 32%. Plaće pročelnicima smo također smanjili za 32 %, Voditeljima odjela za 20, a Višim savjetnicima za 14,70%.
Svoju političku vjerodostojnost kao Koalicija dokazujemo i na taj način što su svi pročelnici osim upravo Zorana Vasića koji je sam prešao na bolje mjesto pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede, ali uz potpisan ugovor o povratku na svoje radno mjesto u Županiju, ostali na svojim radnim mjestima.
Sve priče o političkoj moralnosti izlaze iz usta ljudi koji su se obilato okoristili vlašću i načinom vladanja Marine Lovrić-Merzel, a i njenim odlaskom nastavili su s praksom čuvanja vlastitih radnih mjesta i napredovanja po političkoj liniji i podobnosti, a za sve za vlastitu korist i dobrobit.“

U drugom dijelu ove konferencije za novinare zamjenica župana Anita Sinjeri-Ibrišević podastrla je niz dokaza o bespravnim radnjama jedne od visokih dužnosnica SDP-a i najbližih suradnica Zorana Vasića: „Iznijet ću niz nepravilnosti, odnosno kršenja zakona, koje je počinila ravnateljica Doma zdravlja Sisak.

Utvrđeno je da je ravnateljica kršila zakon jer je propustila, nakon završetka sudskog procesa u kojem je djelatnik Doma zdravlja Sisak Dubravko Horvatić pravomoćno osuđen zbog počinjenja kaznenog djela iz čl. 311 st. 1 i 2 KZ-a, za krivotvorenje isprave i to diplome VŠS prometnog smjera, imenovanom uručiti izvanredni otkaz ugovora o radu zbog teške povrede radne dužnosti, iako je Dubravko Horvatić oštetio Dom zdravlja Sisak za najmanje 62 631.68 kn. ravnateljica je istom trebala uručiti bezuvjetni otkaz iz razloga što je postupanje Dubravka Horvatića bilo svjesno i isti bi nastavio raditi na radnom mjestu za koje nije kvalificiran i uzimati plaću koja mu ne pripada, da nije otkriven od strane drugih djelatnika, novinara i medija, a potom i pravomoćno osuđen.
U svakoj državnoj ustanovi, pa tako i u Domu zdravlja Sisak, mora postojati nulta stopa tolerancije prema kaznenim djelima i počiniteljima, a naročito kada je time prouzročena šteta ustanovi, u konkretnom slučaju Domu zdravlja Sisak. Stoga je pogrešna odluka ravnateljice kad mu je ponudila drugo radno mjesto i drugu plaću u okviru iste ustanove.
Takovim postupanjem u pogledu nesankcioniranja kriminalnog postupka ravnateljica je poslala potpuno pogrešnu poruku ostalim djelatnicima i dr., zaposlenim u okviru Doma zdravlja Sisak, zatim svom osnivaču, Sisačko-moslavačkoj županiji, kao i javnosti. Propust u slučaju Horvatić predstavlja tešku povredu obveza iz radnog odnosa i definitivno šteti Domu zdravlja Sisak kao ustanovi Sisačko-moslavačke županije.
Nadalje, ravnateljica je bez odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak koristila službeni automobil u privatne svrhe (24 sata dnevno). Nesporno je, da je tijekom 24 sata koristila vozilo marke Opel Corsa za službene potrebe i za privatne potrebe. Navedena vožnja pri korištenju nije raščlanjena, jer kad se koristi vozilo za privatne potrebe sukladno zakonskim odredbama smatra se taj trošak plaćom ravnateljice u naravi. To postupanje ravnateljice u svakodnevnom korištenju službenog automobila nikad nije točno evidentirano, zakonski raščlanjeno, a isto je morala voditi kao neophodno radi pravilnog obračuna plaće i plaćanja poreza na istu. Nikakav paušalni pristup nije dozvoljen.
Ravnateljica je na traženje predsjednika Upravnog vijeća po kojem osnovu koristi službeni automobil dostavila Odluku iz 2004. godine koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Navedena Odluka ne može se primijeniti na Doma zdravlja Sisak jer je istu donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Upravno vijeće ranije ustanove, dakle druga pravna osoba. Dakle ravnateljica nema Odluku ustanove s kojom je zaključila važeći ugovor, a niti odobrenja ili odluke Upravnog vijeća iste. Svako pozivanje na kontinuitet ili sljedništvo nije dovoljno.
Protivno odredbama Statuta Doma zdravlja Sisak ravnateljica nije postupila po zahtjevu predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak od 8. lipnja 2015. godine te je odbila dostaviti pregled svih sudskih sporova Doma zdravlja Sisak s podacima o stanju sporova kao i financijskoj vrijednosti svih sporova. Nedopustivo je da ravnateljica na izričit zahtjev predsjednika Upravnog vijeća ignorira predmetno traženje i ne želi dati transparentno obrazloženje svih sudskih slučajeva.
Upravno vijeće je prvi nadzor nad poslovanjem ravnateljice i ista odgovara Upravnom vijeću i svom osnivaču Sisačko-moslavačkoj županiji. Gubitak sporova donosi financijsko opterećenje i može ugroziti financijsku stabilnost Doma zdravlja te stoga članovi Upravnog vijeća moraju imati dostupne sve relevantne podatke o svim sudskim sporovima. Naime, riječ je o sporovima koji su vezani za prethodne poslovne odluke ravnateljice za vrijeme njezina mandata. Isti sporovi ili utuženja nisu plaćeni i jednog će dana doći na naplatu, traju godinama, a imaju značajne vrijednosti i s obzirom da se taje podaci prema UV-u opravdano je i ozbiljno sumnjati da se radi o sudskim potraživanjima prema Domu zdravlja Sisak u iznosu od 2 ili 2.5 milijuna kuna. Ovo je važno, jer je tu izravna odgovornost ravnateljice, a činjenica je da sve parnice i dugovi ostaju na teret kao dug Domu zdravlja Sisak, odnosno osnivaču Sisačko-moslavačkoj županiji.
Upravno vijeće utvrdilo je da je I. aneks Ugovora o radu od 14. srpnja 2009. godine sklopljen na temelju zahtjeva ravnateljice i protivan je zakonu i kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva. Naime, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice donijelo je Odluku o sklapanju I. aneksa kojim se ravnateljica prima na rad na neodređeno vrijeme, a imala je Ugovor o radu na određeno vrijeme, što je suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisano da se ravnatelj zdravstvene ustanove imenuje na vrijeme od 4 godine i nakon toga može ponovno biti imenovan. Iz navedenog proizlazi da je zlouporabila svoj položaj i svoje ovlasti jer je predložila Upravnom vijeću donošenje odluke suprotno zakonu temeljem kojeg je i zaključen navedeni I. aneks Ugovora o radu, kojim Ugovor o radu na određeno vrijeme pretvara u Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Također je sklopila novi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 2. listopada 2014. godine za obavljanje poslova „višeg unutarnjeg revizora“ iako ne ispunjava uvjete za navedeno radno mjesto – stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.“
U zaključku konferencije za novinare župan Ivo Žinić je, odgovarajući na novinarska pitanja rekao kako će na sljedećoj sjednici Županijske skupštine jedna od tema biti i izmjena odluke o naknadama vijećnika Županijske skupštine, ići će se na smanjenje svih naknada.
Što se tiče tužbe koju je Županija podnijela protiv savjetnika, ona se odnosi na svih dvadeset i dvoje savjetnika, nema iznimki, rekao je župan.
Što se tiče ravnateljice Doma zdravlja: „Upravno vijeće Doma zdravlja je pokrenulo postupak za razrješenje ravnateljice, ona se očitovala na to i sada očekujemo sjednicu Upravnog vijeća koje će donijeti odluku temeljem nalaza i tog očitovanja.“
Ovisno o odluci krenut će se u proceduru, a gotovo je sigurno i da će biti pokrenuti i kazneni postupci protiv odgovornih osoba.

www.smz.hr

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.