Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačke biskupije

Natječaj je otvoren od 19.10. do 2.11.

Natječaj je otvoren od 19.10. do 2.11.

Sisačka biskupija donijela je u ponedjeljak 19. listopada odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Zaklade “Fra Bonifacije Ivan Pavletić” u akademskoj godini 2015./2016. Natječaj je otvoren od 19. listopada do 2. studenoga, objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, www.zaklada.biskupija-sisak.hr, a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete.

Pravo prijave na natječaj imaju studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Sisačke biskupije, redovno upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH, studenti 1. godine studija s minimalnim prosjekom ocjena posljednja dva razreda srednje škole od 3,5 i minimalnim prosjekom ocjena obaveznog dijela državne mature od 3,0; studenti 2. godine studija na više s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5 i studenti na poslijediplomskom doktorskom studiju, a koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

U prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje u akad. god. 2015./2016., potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija za studente viših godina, presliku svjedodžbe posljednja dva razreda srednje škole za studente 1. godine, presliku svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine, izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za sve članove domaćinstva, potvrdu o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima, dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i sestara – rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično) i preporuku župnika (koji ju upućuje na adresu Zaklade).

Preporuča se da se na natječaj prijavljuje putem internet stranica Zaklade na adresi www.zaklada.biskupija-sisak.hr, a može se također traženu dokumentaciju i molbu (nalazi se na stranicama Zaklade) dostaviti poštom na adresu: Sisačka biskupija, Zaklada “Fra Bonifacije Ivan Pavletić”, Prijava na natječaj za stipendiju, Trg bana Josipa Jelačića 9, 44000 Sisak.

Sredinom studenoga na mrežnim stranicama Zaklade bit će objavljena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu, a koje će se isplaćivati od studenoga 2015. do kolovoza 2016. godine.


 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.