Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Izrada Intervencijskog plana grada Petrinje

Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2012.”

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2012."

Radni sastanak gradskog tima za izradu Intervencijskog plana Grada Petrinje, predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te predstavnika konzultantske tvrtke, odnosno odabrane tehničke pomoći MRRFEUa – tvrtke WYG savjetovanje d.o.o., o Programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima održan je u utorak, 26. siječnja 2016. godine u Maloj gradskoj vijećnici.
Navedeni Program odnosi se na Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014-2020” odnosno njegov Investicijski prioritet 9b – Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima, Specifični cilj 9b1. – Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja sa ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.
Resorno ministarstvo odabralo je, dakle, pet gradova za provedbu pet pilot projekata: uz Petrinju, Beli Manastir plus općina Darda, Benkovac, Knin i Vukovar, kojima su Odluke o istom uručene u proljeće protekle godine. Projekti pilot područja će se provoditi sa ciljem razvoja potencijala tih područja: da se smanji gubitak stanovništva, siromaštvo i socijalna nejednakost te isključenost, poboljša infrastruktura, ojačaju potencijali razvoja, stvore uvjeti za kvalitetan život stanovništva, povećaju ulaganja te poboljša socijalna uključenost te aktivno sudjelovanje stanovništva u gospodarskom i društvenom razvoju područja.
Ukupno raspoloživi proračun  navedenih Operativnih programa iznosi 120 milijuna eura: 100 milijuna iz OP Konkurentnost i kohezija, te 20 milijuna iz OP Učinkoviti ljudski potencijali, a financijska sredstva bit će osigurana iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sudionike sastanka pozdravio je Darinko Dumbović, gradonačelnik grada Petrinje, te ih je upoznao sa spremnim projektima Grada Petrinje.
Uslijedili su razgovori o problemima i potrebama, te potencijalima grada kako bi se što kvalitetnije i relevantnije pristupilo aktivnostima prilikom izrade analize stanja što Grad Petrinja ima za obvezu napraviti, a kojoj prethodi uspostava Partnerstva za Intervencijski plan – koje treba imenovati formalnom odlukom te čiji su članovi predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora . Upravo s tim razlogom ovom prigodom prezentirana su načela integriranog teritorijalnog i participativnog pristupa te pojašnjenje uspostave, uloge, zadaće i odgovornosti Partnerstva za Intervencijski plan. Također, prezentirana je i sama metodologija izrade intervencijskih planova i analize stanja.
Preduvjet provedbe Projekta je izrada Intervencijskog plana, odnosno lokalnog plana intervencija koji izrađuje svaki pojedini odabrani grad tj. jedinica za intervencijski plan. On mora biti usmjeren upravo na socioekonomsku i fizičku obnovu područja kao cilj istog, te prema tome mora predvidjeti mjere koje pridonose postizanju navedenih ciljeva. Intervencijski plan odobrava i ocjenjuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, nakon kojeg će se raspisivati javni pozivi (od 2017. godine).
Radi upoznavanja sa situacijom u Petrinji Mihaeli Pancer Zadravec, lokalnoj koordinatorici za Petrinju tvrtke WYG savjetovanje d.o.o. predani su svi strateški dokumenti: Program ukupnog razvoja GP 2014-2020 i Strateški plan GP 2014-2016, Prostorni plan i Generalni urbanistički plan GP, Plan gospodarenja otpadom, Akcijski i Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja, Urbanistička studija GP na rijekama Petrinjčici i Kupi, Izvješća o izvršenju proračuna GP, Program ENU prometa GP. Na sastanku je, za predstojeće razdoblje, dogovoreno održavanje radionica za izradu analize stanja.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.