Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Plaćanje svih gradskih računa na jednom mjestu

Od 01. ožujka Gradska blagajna

Od 01. ožujka Gradska blagajna

U utorak, 1. ožujka otvara se gradska blagajna gdje će se moći plaćati svi gradski računi bez naknade. Gradska blagajna nalazit će se na 1. katu Gradske tržnice Kontroba, a radno vrijeme sa strankama bit će ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 7 – 13.30 sati, srijeda od 12 – 18.30 sati te subota od 7 do 11.30 sati. Od 1. ožujka odvoz smeća, vodu, komunalnu naknadu, grobnu naknadu, kazne za parkiranje, usluge vrtića i škola i dr. račune plaćajte bez naknade na gradskoj blagajni.

Koje sve račune možete plaćati na gradskoj blagajni bez naknade:

GRAD SISAK

-komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda

-najam gradskih stanova, otkup gradskih stanova, prefakturirani režijski troškovi za gradske stanove (toplinska energija, pričuva, električna energija i dr.), zakup poslovnog prostora, zakup javne površine pokretne radnje, uslužne naprave, naprave za zabavu, štandovi, zabavni park, ugostiteljske terase, zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih panoa i oglašavanje

 

USTANOVE I ŠKOLE

-računi za vrtić i aktivnosti u vrtićima (folklor, pjevanje i engleski)

-računi za prehranu i produženi boravak u osnovnim školama

-članarine za dramske, baletne i plesne radionice Doma kulture KKV

 

TRGOVAČKA DRUŠTVA

-računi za odvoz smeća, računi za potrošenu vodu, računi za godišnju grobnu naknadu

i dnevne parkirne karte (kazne za parkiranje)

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.