Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

EMISIJE

Ministarstvo zdravlja poslalo odgovore emisiji “Bez Cenzure”

o Središnjem paviljonu OB “dr. Ivo Pedišić”

o Središnjem paviljonu OB "dr. Ivo Pedišić"

Na upite koje smo proslijedili u Ministarstvo zdravlja prije  emisije “Bez Cenzure”  emitirane u petak, 06. svibnja, u našu redakciju u ponedjeljak, 09. svibnja stiglo je Priopćenje kojeg prenosimo u cijelosti:

Poštovana,

s obzirom da Vam nismo u mogućnosti osigurati sudjelovanje ministra Nakića u Vašoj emisiji, dostavljamo pisano priopćenje sukladno Vašim upitima:

Razlog odluke o otkazivanju objavljenog Poziva „Ulaganje u dnevne bolnice i/ili dnevne kirurgije“  (vezano za projekt izgradnje novog odjela u OB „Josip Benčević“ Sisak) leži u činjenici da postoji potreba za značajnim izmjenama i/ili dopunama Poziva koje bitno mijenjaju uvjete za prijavitelje te onemogućuju poštivanje načela jednakog postupanja tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Sukladno dogovoru s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, broj potencijalnih prijavitelja proširen je s 18 na 26 (dodano je sljedećih 8 zdravstvenih ustanova: KBC Zagreb, KB Dubrava, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, OŽB Vinkovci, OŽB Požega, OB Varaždin, OB i bolnica hrvatskih veterana Zabok, OB Šibensko-kninske županije i OB Dubrovnik), što znači da je potrebno revidirati cjelokupnu postojeću projektnu dokumentaciju kako bi se ista svela u realne okvire i omogućila prijava što većem broju prijavitelja.

Vezano za projektnu dokumentaciju OB Sisak, bitno je naglasiti i kako postojeća dokumentacija OB Sisak nije izrađena na način koji bi omogućio njihovu uspješnu prijavu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u dnevne bolnice/dnevne kirurgije“ koji će raspisati Ministarstvo zdravlja, kao i na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Objedinjeni hitni bolnički prijemi“, koji će raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije.

Postojećom projektnom dokumentacijom nisu prepoznate dnevne bolnice, već odjeli kardiokirurgije, neurologije, a prostor objedinjenog hitnog bolničkog prijema je, s projektiranih 1.478,36 m2 površine, predimenzioniran. Za usporedbu, OHBP je u općim bolnicama duplo manji (npr. OB Karlovac 750 m2, OB Šibenik 765 m2 površine).

Kako bi OB Sisak bila uspješan prijavitelj na gore navedene pozive potrebno je, sukladno uputi Ministarstva financija od 24. ožujka 2016., provesti dodatnu provjeru svrsishodnosti, opravdanosti veličine investicije i održivosti projekta, te procjenu budućih troškova održavanja investicije. Obzirom će se objaviti dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga (jedan za “Ulaganje u dnevne bolnice/dnevne kirurgije“, a drugi za ulaganja u „Objedinjene hitne bolničke prijeme“) potrebno je izraditi zasebnu projektnu dokumentaciju za dnevne bolnice/dnevne kirurgije i zasebnu projektnu dokumentaciju za objedinjeni hitni bolnički prijem.

Ponovno otvaranje će nastupiti:  Po ispunjenju sadržajnih i postupovnih pretpostavki temeljem kojih će se stvoriti osnova za jednako postupanje prema svim potencijalnim prijaviteljima, Ministarstvo zdravlja kao nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje o ponovnom otvaranju Poziva „Ulaganje u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije“. Dakle, Poziv će se ponovno otvoriti, i biti će namijenjen većem broju bolnica, slijedom navedenih pretpostavki.

Glede propisane procedure, sastat će se Stručno povjerenstvo i Povjerenstvo za pred-selekciju (pred-odabir) Ministarstva zdravlja i razmotriti dokumentaciju koja je pristigla, kako bi se osiguralo poštivanje načela jednakog postupanja prema svih bolnicama, i kako bi sve bolnice koje imaju potrebu za gradnjom, dogradnjom i/ili adaptacijom i/ili opremanjem dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, a za to imaju potrebnu dokumentaciju, dobile mogućnost podnošenja projektnog prijedloga i popratne dokumentacije na predmetni Poziv Ministarstva zdravlja.

Bolnicama, koje su prethodno podnijele projektni prijedlog (prijavu) na Poziv koji se otkazuje obaviješću na mrežnoj stranici Ministarstva zdravlja, i primjenjuje se na jednak način prema svim prijaviteljima, originalna dokumentacija je vraćena (dozvole, elaborati, studije i sl.). S obzirom da je razdoblje provedbe projekta od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2021. godine, troškovi koji su nastali od 01. siječnja 2014. godine mogu se refundirati iz sredstava EU (ukoliko se radi o prihvatljivim troškovima). Pozivima na dostavu projektnih prijedloga za „Ulaganje u dnevne bolnice/dnevne kirurgije“ i ulaganja u „Objedinjene hitne bolničke prijeme“ izrada projektne dokumentacije smatra se prihvatljivim troškom stoga će prijavitelji moći refundirati troškove natječajne dokumentacije iz osiguranih izvora.

Bolnice će se pozvati da, zajedno sa preostalim bolnicama kojih će biti više na listi predselekcije ili pred-odabira, ponovno podnesu svoj projektni prijedlog, ali pritom tražeći investiciju odnosno sredstva iz fondova Europske unije do najviše 50 milijuna kuna.

Također, napominjemo kako Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije preko Ministarstva zdravlja planira osigurati 627 milijuna kuna za dnevne bolnice i/ili dnevne kirurgije (tako da se planirani početni iznos s 625,48 povećava za nešto više od 1,5 milijuna kuna) svim prijaviteljima koji će se po ponovnom otvorenju natječaja moći prijaviti u većem broju.

O ponovnom i skorom otvaranju Poziva „Ulaganje u dnevne bolnice i/ili dnevne kirurgije“ zainteresirana javnost i bolnice kao prihvatljivi prijavitelji će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Sukladno navedenom, još jednom ističemo kako Ministarstvo zdravlja nije „stopiralo“ projekt gradnje novih objekata OB „Josip Benčević“ Sisak već se radi samo o trenutnom otkazivanju objavljenog poziva zbog potrebnih izmjena i dopuna Poziva te povećanja broja mogućih prijavitelja te će se isti u najskorijem roku ponovo otvoriti.

S poštovanjem, Ministarstvo zdravlja”

 

…Obratite pozornost da je Ministarstvo zdravlja u  svom odgovoru našoj redakciji navelo krivo ime OB u Sisku.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.