Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Ostalo

14. kolovoza 1941. potpisana je Atlantska povelja

Potpisali su je britanski premijer Churchill i američki predsjednik Roosevelt

Potpisali su je britanski premijer Churchill i američki predsjednik Roosevelt

Britanski premijer Winston Churchill i američki predsjednik Franklin D. Roosevelt su na današnji dan 1941. godine u Placentia Bayu na New Foundlandu potpisali Atlantsku povelju kojom su određeni poslijeratni ciljevi Velike Britanije i SAD-a.

Atlantska povelja sadržavala je zajedničke ciljeve dviju država te njihovu zamisao o uređenju svijeta nakon uništenja nacističke Njemačke. Povelja je bila preteča kasnijoj deklaraciji o Ujedinjenim narodima. Potpisom povelje Churchill je nastojao osigurati suradnju sa SAD-om, smatrajući da Britanija neće sama moći pobjediti Njemačku, ali i da SAD neće moći ostati po strani u ratu. Roosevelt se nije mogao odmah uključiti u rat jer je javnost u SAD-u toga trenutka bila izričito protiv toga.

Povelja nije bila nikakav ugovor između dvije sile, nego predstavlja potvrdu zajedničkih principa u nacionalnim politikama obje zemlje kojima oni polažu zajedničke nade za bolju budućnost svijeta.

U tekstu povelje se kaže kako se nadaju da će nakon konačne pobjede nacizma biti stvorene mogućnosti za siguran život ljudi u granicama svojih zemalja. No, to se neće moći dogoditi ukoliko se zemlje nastave naoružavati na kopnu, moru ili u zraku. Tekst ukazuje na želju uspostave jedne svjetske organizacije koja će biti u stanju osigurati svjetski mir i dijalog među nacijama. U zemljama koje su bile pod nacističkom okupacijom povelja je dočekana kao poruka nade i mira.

Kratko nakon Churchillovog povratka sa sastanka, predstavnici 10 vlada sastali su se u Londonu i podržali principe Atlantske povelje potpisivanjem deklaracije u rujnu 1941., a riječ je o Sovjetskom Savezu i devet okupiranjih zemalja Europe: Belgiji, Nizozemskoj, Luksemburgu, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Grčkoj, Norveškoj, Jugoslaviji i Francuskoj.


 Foto: Churchill i Roosevelt na bojnom brodu Prince of Wales

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.