Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Ostalo

Od 20. studenog 1989. u cijelom se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta

Obilježava se s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece

Obilježava se s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece

Od 20. studenog 1989. godine u cijelom se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove.

Međunarodni dan djeteta obilježava se s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”.

Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva.

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl.

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima na svijetu. Osnovna dječja prava su: pravo preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard; razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet; prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama; prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.


 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Više vijesti

Copyright © 2023 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.