Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Ostalo

Ivica Perović o aktivnostima Općine Lekenik u 2017. godini

“Ova je godina bila izazovna, turbulentna i nepredvidiva”

Najveći izazovi za Vas kao načelnika i Općinsku upravu u 2017. godini

Ova godina na izmaku svakako je bila izazovna i zapravo se čini kako je svaka sljedeća sve izazovnija. Svjedoci smo velikih promjena, reformi, rezova, težnje i povećanih napora za boljitkom i prosperitetom. Loša globalna klima svakako utječe i održava se i u malim sredinama poput naše općine. Cjelokupna politika i napori općinske uprave u  2017. godini bili su usmjereni na suzbijanje ovih loših utjecaja i na stvaranje klime koja će rezultirati gospodarskim rastom. Svaka naša radnja, svaki doneseni akt, svaki realizirani ili tek započeti projekt usmjereni su k poboljšanju gospodarskih i općenito životnih prilika građana naše općine.

Svjedoci smo masovnih migracija mladih ljudi koji svoju egzistencijalnu stabilnost pokušavaju osigurati u stranim zemljama. Mislim da je ovo naš najveći problem, ne samo na lokalnom, već i na državnom nivou, i da on zahtjeva zaista ozbiljna, temeljita i žurna djelovanja. Na našoj razini nastojimo ovaj problem dijelom riješiti aktiviranjem Poslovne zone „Marof“ Lekenik. Naime, na istoj je već prodano 9parcela, kupci su ozbiljni poduzetnici, i cijela stvar se sada nalazi uglavnom u fazi ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju poslovnih prostora i početak poslovanja za koje se očekuje da će biti popraćeno zapošljavanjem lokalne radne snage. Za neprodane parcele i dalje pristižu iskazi interesa poduzetnika te se daljnja kupoprodaja parcela na zoni očekuje tijekom sljedeće godine.

 

P1010210

 

Koji događaj (aktivnost) Općinske uprave biste izdvojili kao ključan u ovoj godini?

Teško je posebno izdvojiti neku od poduzetih aktivnosti. Svaka poduzeta aktivnost  u korelaciji je s drugim već poduzetim ili tek planiranim aktivnostima, bez obzira da li se radi o izgradnji neke infrastrukture, aktivaciji naše poslovne zone ili realizaciji nekih projekata iz područja zapošljavanja ili socijalne skrbi. Svi oni imaju zajednički nazivnik, a to je poboljšanje životnih prilika naših žitelja.

Kao najveći projekt na kojem se radilo tijekom 2017. godine i s čijom će se realizacijom započeti u nadolazećem razdoblju je projekt tzv. Aglomeracije Lekenik koji općina provodi s Privredom d.o.o., Petrinja, koja je pružatelj vodnih usluga za područje općine. Ovim projektom, koji se sada nalazi u poodmakloj fazi projektiranja, predviđa se izgradnja ukupnog vodoopskrbnog i većeg dijela kanalizacijskog sustava za sva naselja iznad 50 stanovnika na području općine. Dakle, sukladno ovom projektu, koji je najvećim dijelom financiran sredstvima EU i države, a manjim dijelom općine Lekenik i Privrede d.o.o. Petrinja, u svakom naselju s više od 50 stanovnika, a takvih je 17 od ukupno 18 naselja na našem području,  biti će izgrađena vodoopskrbna mreža. Većina naselja biti će obuhvaćena i kanalizacijskim sustavom, a ona koja ne budu njima obuhvaćena, imati će izgrađene individualne kanalizacijske sustave. Ne moramo govoriti koje će značenje ovaj projekt imati za naše područje koje inače imalo problem nedostatka zdrave pitke vode dijelom zbog pjeskovite strukture tla a dijelom zbog poplava koje učestalo onečišćuju bunare.

Nedavno smo obaviješteni da je prijava našeg projekta Pomoć u kući starijim osobama na području Općine Lekenik na javni poziv „Zaželi-program zapošljavanja žena“ financiran iz Europskog socijalnog fonda uspješno prihvaćen te da se pristupa potpisivanju ugovora i kreće se realizacijom projekta. Ovim projektom općina dobiva na raspolaganje 4.220.544,96 kunakojim će se financirati zapošljavanje 28 žena s našeg područja koje će pružati osnovnu svakodnevnu pomoć ukupno 140 starijih osoba. Osim toga, žene će biti dodatno osposobljavane i educirane za programe gerontodomaćice, samozapošljavanje, izradu polovnog plana i za stjecanje sličnih znanja i vještina u svrhu postizanja veće konkurentnosti na tržištu rada.

Općina će tijekom 2018. godine nastaviti s ispunjavanjem zakonskih obveza na području gospodarenja otpadom. U 2017. godini ostvareno je sufinanciranje projektiranja reciklažnog dvorišta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sljedećoj godini aplicirati će se na relevantne javne pozive za sufinanciranje izgradnje fiksnog reciklažnog dvorišta i nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, a u suradnji s koncesionarom za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, sisačkom tvrtkom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., pristupiti će se i ostalim aktivnostima vezanim za uspostavu selektivnog prikupljanja otpada.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, 22. studenog 2017. godine donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga „Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik“, u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Sukladno Odluci o financiranju, za financiranje prihvatljivih izdataka navedenog projekta Općini Lekenik dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu do 1.032.637,19 HRK. Ovaj projekt provodi se s projektnim partnerom Sisačkom biskupijom. U svrhu pripreme za provedbu projekta 05. prosinca 2017. godine, u prostorijama Sisačke Biskupije održan je radni sastanak projektnih partnera Sisačke Biskupije i Općine Lekenik.

 

P1150729

 

Jeste li se tijekom ove godine susreli s problemom koji niste mogli riješiti?

Načelno, s nerješivim problemima se nismo susreli. Problem koji se teže rješava, ali nije nerješiv, jest pronalaženje izvora financiranja za sve naše projekte, ideje i potrebe. EU sredstva su svakim  danom sve obilnija i dostupnija, nedostatak je jedino manjak vremena i manjak optimalnih ljudskih kapaciteta koji bi ta sredstva povukli.

Kao teže rješiv problem moram istaknuti poplave koje su evo i pred svega nekoliko dana ponovno bile aktualne na našem području. Temeljem naših apela izgrađen je dio sustava nasipa na području Letovanića, čime je dio naselja osiguran, no još je veći dio problema ostao neriješen.

Kako se radi o problemima rješavanje kojih je  u domene države, i dalje ulažemo napore da isti budu čim prije i na zadovoljavajući način riješeni.

 

Suradnja s građanima (udrugama) i najčešća pitanja građana (udruga) kada ste na terenu?

Suradnja s građanima je u našoj općini uvijek bila solidna. Dok neki imaju „dane otvorenih vrata“ ili radno vrijeme za rad sa strankama, u našoj općini toga nema. Općinska uprava je na raspolaganju građanima cijelo radno vrijeme tijekom svih radnih dana u tjednu. Moj zamjenik i ja osobno na raspolaganju smo i van navedenog vremena. Zaprimamo prijedloge, zahtjeve, opaske, kritike i nastojimo ih što prije riješiti. Sljedeće godine započeti ćemo i s podrobnijim informiranjem građana o prijedlozima akata koji se upućuju na donošenje u Općinskom vijeću, te ćemo omogućiti davanje mišljenja građana na iste. Iako će ovo značiti dodatno opterećenje za već ionako preopterećen sustav općinske uprave, na ovaj način ćemo udovoljiti i zakonskim propisima i interesima građana.

 

P1150446

 

Sveukupna ocjena 2017. godine

Kao što sam već u početku istaknuo, 2017. je bila dosta izazovna, turbulentna i nepredvidiva. Unatoč tome, moram iskazati zadovoljstvo učinjenim i istaknuti da smatram kako se uvijek može i više. To je misao vodilja koja nas tjera naprijed ususret novim izazovima. Ova godina je ponovno dokazala da se naša općina tj. općinska uprava može nositi i s najzahtjevnijim zadacima.

 

Prvi koraci u 2018.

Već prvi dani 2018. godine biti će obilježeni sklapanjem novih ugovora kojima se započinje s realizacijom navedenih projekata. Dakle pokreću se postupci javne nabave za poslove projektiranja obnove sakralnih objekata i ostale infrastrukture u projektu obnove kulturne baštine. Započeti će se i s realizacijom projekta Pomoć u kući.

Početkom 2018. godine Općina bi trebala preuzeti od Hrvatskih voda poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda. Dakle ne radi se o uvođenju neke nove naknade već će građani i dalje plaćati iste iznose za ovu naknadu samo što će sada obračun i naplatu za Hrvatske vode sada obavljati Općina Lekenik, te će zauzvrat oprihodovati kao svoj prihod 10% od ukupno naplaćene naknade. S 01.01.2018. pomoć za novorođenče se povisuje sa 1.000,00 na 1.500,00 kuna što je jedna u nizu od mjera poboljšanja financijskih prilika stanovništva, ali i mjera pronatalitetne politike.


 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Više vijesti

Copyright © 2023 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.