Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Društvo Naša djeca

Već 70 godina čuvaju i promoviraju prava djece

Već 70 godina čuvaju i promoviraju prava djece

Društva “Naša djeca” su udruge koje se bave osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi. Već 70 godina diljem Hrvatske čuvaju i promoviraju vrijednosti ove najstarije i najveće organizacije za djecu.

Ogranak Kutina od grada je dobio novi prostor na korištenje u sklopu kojeg se nalazi i vanjski prostor koji će im itekako dobro doći u sadašnjim okolnostima vezanim uz korona krizu.

Predsjednica ogranka Kutina Vlatka Vidiček-Dam

 

 

 

Vidiček-Dam kaže da su današnja djeca previše pred ekranima, ali internet smatra korisnim izvorom ideja za izradu brojnih predmeta koje djeca mogu izrađivati sa svojim roditeljima u zajednički kvalitetno provedenom vremenu jer roditelji igraju ključnu ulogu u cjelokupnom razvoju djece

 

 

 

Rad društava temelji se na Konvenciji UN-a o pravima djece, Strategiji Vijeća Europe za prava djeteta, Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj te na potrebama djece i roditelja. Vidiček-Dam smatra kako prava djece u mnogim zemljama svijeta nisu na zadovoljavajućoj razini i ističe kako se u našoj zemlji drži do dječjih prava

 

 


Zamjenica predsjednice DND „Osmijeh“ Rajić, Maja Kovačević navela je trenutne aktivnosti njihovoga ogranka

 

 

Vezano uz nadolazeću školsku godinu, Kovačević je komentirala

 

 

Ciljevi društava “Naša djeca” su:

– ostvarivanje prava djeteta i dječja participacija

– organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme

– pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta

 

U vezi sustavnog rada na dječjim pravima, Kovačević je dodala

 

 

„Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima:
Da bude veseo bez razloga, da bude uvijek nečim zabavljen i da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi.”
P. Coelho, “Peta gora”

 

Više vijesti

Copyright © 2023 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.